CDN

Lưu ý khi sử dụng CDN

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng CDN 🌍 Có nhất thiết phải sử dụng CDN hay không? Nếu tệp khách hàng mà bạn nhắm đến cho ứng dụng web của mình chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam, thì việc sử dụng CDN là không cần thiết. Chỉ nên cân nhắc khi bạn nhắm đến tệp khách hàng đa quốc gia. Khi ấy CDN mới thực sự phát huy tác dụng về mặt địa lý của mình....

Continue reading...

Luồng hoạt động khi sử dụng CDN

🔑 Định nghĩa – CDN là viết tắt của Content Delivery Network – CDN là một mạng lưới các máy chủ phân tán được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trên về mặt địa lý, được sử dụng để lưu trữ các file tĩnh như hình ảnh, video, CSS, JavaScript, … – Mục đích chính của CDN là cải thiện hiệu suất truy cập các file tĩnh, bằng cách giảm thiểu khoảng cách giữa server và client. ⭐️ Các khái niệm...

Continue reading...