Caching strategy

Một số lưu ý khi sử dụng Cache

Nhiều bạn thấy tác dụng của cache hay quá, nhanh quá, thế là nảy ra suy nghĩ: “Cứ muốn tăng hiệu năng là sẽ lưu dữ liệu vào cache” ❌ Đây là một suy nghĩ sai lầm. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng Cache: 🔶 1. Sử dụng cache khi: dữ liệu của một hoặc nhiều bảng kết hợp với nhau ĐƯỢC LẤY RA THƯỜNG XUYÊN, nhưng ÍT BỊ SỬA ĐỔI. 🔶 2. Để tăng tốc độ truy xuất dữ...

Continue reading...

Giới thiệu cơ bản về Cache

🔑 Định nghĩa Cache là một bộ nhớ tạm thời tốc độ cao được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà hệ thống có khả năng sẽ sử dụng lại trong tương lai gần. Mục đích chính của cache là cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách giảm thời gian truy cập dữ liệu và giảm tải cho các nguồn dữ liệu chính (ví dụ: main memory, ổ cứng). 😍 Ví dụ Ví dụ như bạn có một...

Continue reading...