High Availability

High Availability và Service Level Agreement

✅ High Availability High Availability, viết tắt là HA, hay tiếng Việt là Tính khả dụng cao, là khả năng một hệ thống hoạt động liên tục trong một khoảng thời gian dài mong muốn. High Availability được đo bằng tỷ lệ phần trăm, với 100% có nghĩa là một service hoạt động liên tục mà không bị sập bao giờ. Hầu hết các service được kỳ vọng tỉ lệ HA sẽ nằm trong khoảng từ 99% đến 100%. 📜 Service Level Agreement Service Level Agreement (viết tắt...

Continue reading...