Cache

Lưu ý khi sử dụng CDN

Một số lưu ý quan trọng khi sử dụng CDN 🌍 Có nhất thiết phải sử dụng CDN hay không? Nếu tệp khách hàng mà bạn nhắm đến cho ứng dụng web của mình chỉ nằm trong lãnh thổ Việt Nam, thì việc sử dụng CDN là không cần thiết. Chỉ nên cân nhắc khi bạn nhắm đến tệp khách hàng đa quốc gia. Khi ấy CDN mới thực sự phát huy tác dụng về mặt địa lý của mình....

Continue reading...

Luồng hoạt động khi sử dụng CDN

🔑 Định nghĩa – CDN là viết tắt của Content Delivery Network – CDN là một mạng lưới các máy chủ phân tán được đặt tại nhiều địa điểm khác nhau trên về mặt địa lý, được sử dụng để lưu trữ các file tĩnh như hình ảnh, video, CSS, JavaScript, … – Mục đích chính của CDN là cải thiện hiệu suất truy cập các file tĩnh, bằng cách giảm thiểu khoảng cách giữa server và client. ⭐️ Các khái niệm...

Continue reading...

Một số lưu ý khi sử dụng Cache

Nhiều bạn thấy tác dụng của cache hay quá, nhanh quá, thế là nảy ra suy nghĩ: “Cứ muốn tăng hiệu năng là sẽ lưu dữ liệu vào cache” ❌ Đây là một suy nghĩ sai lầm. Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng Cache: 🔶 1. Sử dụng cache khi: dữ liệu của một hoặc nhiều bảng kết hợp với nhau ĐƯỢC LẤY RA THƯỜNG XUYÊN, nhưng ÍT BỊ SỬA ĐỔI. 🔶 2. Để tăng tốc độ truy xuất dữ...

Continue reading...

Giới thiệu cơ bản về Cache

🔑 Định nghĩa Cache là một bộ nhớ tạm thời tốc độ cao được sử dụng để lưu trữ dữ liệu mà hệ thống có khả năng sẽ sử dụng lại trong tương lai gần. Mục đích chính của cache là cải thiện hiệu suất hệ thống bằng cách giảm thời gian truy cập dữ liệu và giảm tải cho các nguồn dữ liệu chính (ví dụ: main memory, ổ cứng). 😍 Ví dụ Ví dụ như bạn có một...

Continue reading...