ReactJS

Review quá trình đạt được certificate của khóa học “Front End Development Libraries” trên freeCodeCamp

Tóm tắt Không nên học khóa học này vì nó đã khá lỗi thời. Các bạn có thể chỉ cần đọc những điểm hay, điểm dở của khóa học này mà mình đã chắt lọc ở bên dưới, để có thêm một số thông tin hữu ích mà có thể bạn sẽ áp dụng được ít nhiều vào các dự án các bạn tham gia sau này. Phần 1. Bootstrap – 31 steps: Phần 2. jQuery – 18 steps: Phần...

Continue reading...

Bộ câu hỏi phỏng vấn Fresher Web – Phần 2 – Frontend – JavaScript

Mục lục Mở đầu Ở bài viết trước, mình đã chia sẻ với các bạn Bộ câu hỏi phỏng vấn Fresher Web – Phần 1 – Frontend – HTML, CSS. Hôm nay, mình sẽ tiếp tục chia sẻ phần tiếp theo của Bộ câu hỏi phỏng vấn liên quan đến Javascript. Nhiều bạn sinh viên hiện nay đổ xô đi học những khóa học về ReactJS. Trong quá trình phỏng vấn, mình cũng thường xuyên đọc được trong CV của các bạn...

Continue reading...