Computer operations

Thời gian thực thi của các computer operations điển hình

Năm 2010, trong bài chia sẻ về những bài học từ việc xây dựng Software Systems ở Google với sinh viên Đại học Stanford, Tiến sĩ Jeff Dean – Trưởng khoa của Google’s School of Infrastructure Wizardry, có vai trò quan trọng trong nhiều hệ thống ở Google như: TensorFlow, ProtocolBuffers, Bigtable, MapReduce, LevelDB, … – đã tiết lộ thời gian thực thi của các computer operations điển hình. Mặc dù các con số trong đó có thể đã không còn đúng với những máy tính mạnh...

Continue reading...