queue

Bộ câu hỏi phỏng vấn Fresher Web – Phần 3 – Backend

Mục lục Mở đầu Lưu ý đây chỉ là bộ câu hỏi tham khảo cho đầu vào của vị trí Fresher Web, có thể sẽ không phù hợp với những anh em đang ở level cao hơn chuẩn bị apply vào công ty mới. Mỗi công ty thường sẽ ưa thích sử dụng những ngôn ngữ lập trình khác nhau nhất định. Những ngôn ngữ lập trình Backend phổ biến nhất hiện nay là Java, C#, Python, NodeJS và PHP. Nếu bạn có thể apply vào đúng...

Continue reading...

Tối ưu hóa hệ thống với Message Queue

Để scale hệ thống, các dự án thường sẽ tách rời các thành phần khác nhau bên trong nó. Khi ấy việc scale từng thành phần có thể diễn ra một cách độc lập. Và message queue là một chiến lược quan trọng để giải quyết vấn đề này, được sử dụng bởi nhiều hệ thống phân tán trong các dự án thực tế. Message queue cũng là một trong những ví dụ phổ biến về ứng dụng của Queue (Hàng đợi). Nhưng...

Continue reading...