FTP

Stateless Architecture

Trong kiến ​​trúc Stateless, các HTTP request từ client có thể được gửi đến bất kỳ Web Server nào trong cụm gồm nhiều Web Server, để lấy state data từ một Shared Storage. State data được lưu trữ trong Shared Storage, độc lập hoàn toàn với các Web Server. Đây chính là ví dụ về một hệ thống stateless đơn giản, và có thể dễ dàng mở rộng tầng Web Server theo chiều ngang (scale horizontally). Bởi vì state data (ví dụ như session...

Continue reading...

Stateful Architecture

Có thể các bạn đã từng nghe tới 2 khái niệm “Stateful” và “Stateless”. Stateful server và Stateless server có điểm khác biệt chính là: – Stateful server ghi nhớ dữ liệu (trạng thái) mà request từ client truyền đến, để sử dụng trong quá trình xử lý từ request này tới request tiếp theo. – Trong khi đó, Stateless server sẽ KHÔNG ghi nhớ dữ liệu (trạng thái) nào cả. Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn về Stateful. Còn Stateless mình...

Continue reading...