ELK

Logging, Metrics, Monitoring, Notification, Automation – Những công cụ không thể thiếu trong các dự án lớn

Khi làm việc với một trang web nhỏ chạy trên một vài server, việc triển khai các giải pháp logging, metrics, monitoring, notification, automation đôi khi là thừa thãi, không cần thiết. Tuy nhiên, đối với những dự án lớn thì ngược lại, đây là những công cụ gần như KHÔNG THỂ THIẾU. Cùng mình tìm hiểu về chúng trong bài viết này nhé! 1. Logging 📝 Định nghĩa: Logging hay thuật ngữ anh em hay gọi là “ghi log”, là việc ghi...

Continue reading...