DDoS

Định nghĩa, ví dụ và lợi ích của Rate Limiter

Định nghĩa Rate Limiter thường được sử dụng để kiểm soát số lượng request được gửi bởi một client hoặc một service trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ Ví dụ điển hình là chặn hành vi spam hoặc hạn chế crawler. Hoặc một số ví dụ khác như: Lợi ích của việc sử dụng API Rate Limiter: Lời nhắn Bạn có thể tham khảo thêm những bài viết trong series “System Design” của mình trên blog này nhé. Hi vọng kiến...

Continue reading...